Szkolenie certyfikacyjne: instruktor i specjalista terapii uzależnień

Ogłoszenie o szkoleniu

Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych zaprasza na X Edycję Szkolenia Certyfikacyjnego Instruktora/Specjalisty Terapii Uzależnień. Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w obszarze uzależnień od narkotyków i innych uzależnień niechemicznych. Przygotowuje do uzyskania certyfikatu Instruktora lub Specjalisty Terapii Uzależnień rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Szkolenie prowadzone jest w II modułach:

- moduł I – dla osób posiadających mniej niż 2 lata pracy w obszarze, wolontariuszy, studentów kierunków psychologia, pedagogika, socjologia oraz nauki medyczne.

 • w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień szkolenie obejmuje 804 h zajęć dydaktycznych
 • w zakresie Instruktora Terapii Uzależnień szkolenie obejmuje 746 h zajęć dydaktycznych

- moduł II – dla osób posiadających więcej niż 2 lata pracy w obszarze pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi

 • w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień szkolenie obejmuje 588 h zajęć dydaktycznych
 • w zakresie Instruktora Terapii Uzależnień szkolenie obejmuje 534 h zajęć dydaktycznych

Zakres szkolenia poszerzony jest o:

 • seminarium z psychopatologii
 • pracę z rodziną
 • wywiad motywacyjny
 • interwencje terapeutyczne
 • zagadnienia dotyczące pracy z osobami ofiarami przemocy, a także osobami uzależnionymi od hazardu, Internetu, seksu itd.

Koszty szkolenia:

 •  I moduł – 6.453 PLN dla Instruktorów Terapii Uzależnień, 6.790 PLN dla Specjalistów Terapii Uzależnień
 • II moduł -5.214 PLN dla Instruktorów Terapii Uzależnień, 5.551 PLN dla Specjalistów Terapii Uzależnień.

Istnieje możliwość dokonania wpłat ratalnych, w wysokości dogodnej dla uczestnika szkolenia. Dla członków PFST 5 % zniżki.

I rata opłaty za szkolenie wynosi 1.200 zł i musi być wpłacona przed pierwszym zjazdem szkoleniowym (dowód wpłaty należy zabrać na pierwsze zajęcia). Pozostałą część sumy można wpłacać w dogodnych ratach sugerowanych przez podmiot szkolący lub uczestnika szkolenia.

Opłaty dokonać należy na konto:

Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych

MILLENNIUM BANK

79 1160220200000000 52685514

z dopiskiem: szkolenie Instruktor/Specjalista Terapii Uzależnień

Zajęcia wykładowe (weekendy; jeden raz w miesiącu), treningowe (poniedziałek – piątek; raz na dwa miesiące) i warsztatowe (I moduł czwartek – niedziela w I części szkolenia, raz w miesiącu, poniedziałek – piątek w II części szkolenia, raz na dwa miesiące) odbywać się będą w Warszawie, Gdańsku lub Łodzi (w zależności od preferencji uczestników).

W trakcie pierwszego zjazdu, po konsultacjach z uczestnikami szkolenia, podjęta zostanie decyzja, co do miejsca odbywania się kolejnych zajęć.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesyłanie kart zgłoszeniowych dostępnych na naszej stronie internetowej pocztą na adres:

Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych

ul. Agrarna 2

80-298 Gdańsk.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie uczestniczy zostaną poinformowaniu drogą e-mailową, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na szkolenie trwa do 30 września 2012 roku.

Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie w poniedziałki i środy 9.00 – 12.00 oraz w czwartki i piątki w godz. 14.30-18.00 pod nr tel. 795 284 263 lub drogą e-mailową: pfst@interia.pl.

Karta zgłoszeniowa do pobrania