Władze

Polską Federacją Społeczności Terapeutycznych kieruje Zarząd PFST w składzie:

Jolanta Łazuga – Koczurowska –przewodnicząca PFST
Kazimierz Jarzębski – wiceprzewodniczący
Katarzyna Puławska – Popielarz – wiceprzewodnicząca
Piotr Adamiak – członek Zarządu
Jagoda Władoń – członek Zarządu
Radosław Nowak – członek Zarządu
Łukasz Czernicki – skarbnik Zarządu
Barbara Tokarska – sekretarz Zarządu