POLSKA FEDERACJA SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNYCH ul. Agrarna 2, 80-298 Gdańsk, tel. 795 284 263 http://www.pfst.pl, e-mail: pfst@interia.pl   Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych ZAPRASZA NA JUBILEUSZOWĄ XV EDYCJĘ Szkolenia Certyfikacyjnego w zakresie Czytaj całość »

Jolanta Łazuga-Koczurowska

Jolanta Łazuga-Koczurowska

Prezes Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, superwizor, twórczyni programów terapeutycznych, profilaktycznych i szkoleniowych, przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR  w latach 2002-2017. Czytaj całość »

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Szkolenie certyfikacyjne 2017

Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych zaprasza na XIV edycję szkolenia certyfikacyjnego w zakresie Instruktora/Specjalisty Terapii Uzależnień. Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w obszarze uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Czytaj całość »

profesor02a

Prezentacja prof. Erika Broekaerta o społeczności terapeutycznej

Zapraszamy do zapoznania się z tłumaczeniem prezentacji przedstawionej podczas seminarium pt. “Społeczność terapeutyczna jako metoda terapii osób uzależnionych”, zorganizowanego 22 listopada 2013 r. w Warszawie przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznych i Stowarzyszenie Czytaj całość »

Szkolenie certyfikacyjne 2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych zaprasza na XIV edycję szkolenia certyfikacyjnego w zakresie Instruktora/Specjalisty Terapii Uzależnień. Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w obszarze uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Zespół szkoleniowy

mgr Piotr Adamiak- specjalista terapii uzależnień, superwizor Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii.
Zajęcia prowadzone w ramach szkolenia:
- trening interpersonalny i intrapsychiczny
- terapia grupowa z osobami uzależnionymi
- metoda społeczności terapeutycznej w terapii uzależnień
- praca z grupami specyficznymi
- grupy superwizyjne.
dr n.med. Helena Baran-Furga- specjalista psychiatra.
Zajęcia prowadzone w ramach szkolenia:
- działanie substancji psychoaktywnych na organizm
- skutki zdrowotne przyjmowania substancji psychoaktywnych
- uzależnienie jako choroba
- neurobiologiczne aspekty uzależnienia
- podwójna diagnoza
- biologiczne metody leczenia uzależnień.
mgr Patryk Długosz - socjolog, specjalista terapii uzależnień
Zajęcia prowadzone w ramach szkolenia:
- terapia osób uzależnionych z problemami seksualnymi.
mgr Kazimierz Jarzębski- specjalista terapii uzależnień, superwizor Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii.
Zajęcia prowadzone w ramach szkolenia:
- trening interpersonalny i intrapsychiczny
- grupy superwizyjne.
dr Aleksandra Lewandowska-Walter- psycholog, psychoterapeuta.
Zajęcia prowadzone w ramach szkolenia:
- praca z rodziną osób uzależnionych.
mgr Jolanta Łazuga-Koczurowska-  specjalista terapii uzależnień, superwizor Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii.
Zajęcia prowadzone w ramach szkolenia: wykłady, seminaria i warsztaty z zakresu:
- podstaw psychologii klinicznej i psychopatologii
- społecznych, ekonomicznych i kulturowych uwarunkowań uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych
- praw pacjenta
- założeń teoretycznych i praktyki dotyczącej profilaktyki i terapii uzależnień (na poziomie indywidualnym i grupowym-z uwzględnieniem tzw. grup specyficznych)
- diagnozy oraz  konstruowania indywidualnych planów terapii i rehabilitacji
- planowania procesu terapeutycznego
- kompetencji osobistych i zawodowych terapeutów uzależnień oraz zarządzania zespołem terapeutycznym w placówkach leczenia uzależnień
- grupy superwizyjne
dr hab. Krzysztof Ostaszewski
Zajęcia prowadzone w ramach szkolenia:
- podstawy profilaktyki uzależnień
- ewaluacja programów profilaktyki i terapii uzależnień
mgr Katarzyna Puławska-Popielarz-  specjalista terapii uzależnień, superwizor Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii
Zajęcia prowadzone w ramach szkolenia:
- programy leczenia substytucyjnego w uzależnieniu od opiatów
- szkody społeczne i zdrowotne w uzależnieniach- programy redukcji szkód
- nawroty w uzależnieniach
- postrehabilitacja i reintegracja społeczna
- zespół wypalenia zawodowego
- kontakt terapeutyczny z osobą uzależnioną
- postępowanie diagnostyczne w uzależnieniach
- grupy superwizyjne
mgr Katarzyna Sobczak- magister
Zajęcia prowadzone w ramach szkolenia:
- umiejętności interpersonalne niezbędne w pracy terapeutycznej
- interwencje terapeutyczne- poradnictwo, konsultacje, krótka interwencja w pracy z osobami uzależnionymi jako podstawowe formy pracy ambuatoryjnej
mgr Marcin Sochocki- socjolog
Zajęcia prowadzone w ramach szkolenia:
- profilaktyka uzależnień
mgr Helena Strzałkowska- pedagog, specjalista terapii uzależnień
Zajęcia prowadzone w ramach szkolenia:
- kontakt terapeutyczny z osobą zagrożoną uzależnieniem i uzależnioną
- interwencje terapeutyczne w pracy z osobami uzależnionymi
- umiejętności interpersonalne niezbędne w pracy terapeutycznej
mgr Barbara Synowiecka-Łapińska- lekarz, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta, trener PTP.
Zajęcia prowadzone w ramach szkolenia:
- grupy superwizyjne

Egzamin certyfikujący

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej KBPN w sekcji Aktualności (www.kbpn.gov.pl/portal?id=6199016) oraz w sekcji Certyfikacja/Ogłoszenia i decyzje pojawiło się ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnień od narkotyków – sesja WIOSNA 2018 r.

Grafik zajęć XIV edycji szkolenia

Grafik zająć

Grafik zajęć – pdf

Ogłoszenie dotyczące egzaminu certyfikującego

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej KBPN w sekcji Aktualności(www.kbpn.gov.pl/portal?id=6733598) oraz w sekcji Certyfikacja/Ogłoszenia i decyzje pojawiło się ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnień od narkotyków - sesja JESIEŃ 2017 r.

Ogłoszenie – do pobrania

Ogłoszenie KBdsPN o jesiennej sesji egazminacyjnej

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej KBPN w sekcji Aktualności (www.kbpn.gov.pl/portal?id=4584471) oraz w sekcji Certyfikacja/Ogłoszenia i decyzje pojawiło się ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnień od narkotyków - sesja JESIEŃ 2015 r.